Rzeczoznawcy

Zespół katowickiego Oddziału Stowarzyszenia stanowią wysoko wykwalifikowani rzeczoznawcy, biegli sądowi i skarbowi, posiadający szereg uprawnień i rozległą wiedzę z zakresu rzeczoznawstwa samochodowego oraz szeroko pojętej dziedziny motoryzacji. Nasi eksperci to certyfikowani rzeczoznawcy wpisani na listę Rezczoznawców samochodowych Ministerstwa Infrastruktury, to biegli z zakresu techniki samochodowej, ruchu drogowego, rekonstrukcji wypadków drogowych, kosztorysowania napraw oraz wycen samochodów, maszyn, urządzeń i innych ruchomości. Wieloletnie doświadczenie i nieustający rozwój poprzez systematyczne szkolenia i uczestnictwo w branżowych konferencjach, gwarantuje naszym Klientom wysoką jakość oferowanych usług.

.

Rzeczoznawcy treść górna
Rzeczoznawcy treść górna
Rzeczoznawcy treść górna

Rzeczoznawcy Stowarzyszenia Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego posiadają legitymacje członkowskie ze zdjęciem i okrągłą pieczęcią, oraz odpowiednie zaświadczenia i certyfikaty dokumentujące nabyte uprawnienia. Podstawowe z tych dokumentów to: 

 

Legitymacje i Zaświadczenia Komisji Weryfikacyjnej Ministerstwa Właściwego ds. Transportu oraz Stowarzyszenia Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego potwierdzają zdobycie uprawnień Rzeczoznawcy Stowarzyszenia w następujących specjalnościach (sylwetkach):

A - techniki pojazdów samochodowych

B - ruchu drogowego i wypadków drogowych

C - kalkulacji warsztatowej

D - ogumienia pojazdów


Certyfikat kompetencji - potwierdzający kompetencje Certyfikowanego Rzeczoznawcy Samochodowego w zakresie: 

CA - techniki samochodowej

CB - ruchu drogowego, w tym: rekonstrukcja kolizji, wypadków i zdarzeń drogowych

CC - wyceny wartości oraz kosztów i jakości napraw pojazdów samochodowych


Zaświadczenie wydawane przez Ministerstwo Infrastruktury, potwiertdzające wpis na listę rzeczoznawców samochodowych i nadające numery identyfikacyjne rzeczoznawcom spełniającym wymagania art. 79a, Ustawy "Prawo o ruchu drogowych" z dnia 20 czerwca 1997r., (Dz.U. z 2005r. nr 108, poz.908 z późniejszymi zmianami)